عدم لذت از رابطه دخولی

خانم هستم،میل جنسی دارم، اما از رابطه دخولی لذت نمی برم؟

یک سوال متداول: از رابطه دخولی لذت نمیبرم در حالی که میل جنسی دارم. خانم هستم و 6 ماهه ازدواج کردم لطفا راهنمایی بفرمایید: 1-عدم بیمار...

ادامه مطلب