اطلاعات عمومی

اشتباه رایج خانم ها هنگام اصلاح بدن با تیغ:

اشتباه رایج خانم ها

اشتباه رایج خانم ها هنگام اصلاح بدن با تیغ:

  1. قبل از اصلاح با تیغ پوستشان را کف مالی نمی‌کنند.
  2. از تیغ یکبار مصرف، بیشتر از یک هفته استفاده می‌کنند.
  3. بر‌خلاف جهت رویش مو تیغ اصلاح را بر روی پوست می‌کشند.
  4. با بیشترین سرعت ممکن با تیغ اصلاح می کنند.
  5. فشار زیادی روی تیغ اصلاح وارد می‌کنند.
  6. پس از اصلاح با تیغ، پوست را مرطوب نمی‌کنند.

WWW.MOLINA.IR

دیدگاهتان را بنویسید